IMG-071a28d5ee60c5f5aed2d9011edb33e5-V.jpg

PROGRAM EKO - ŠKOLE


Naša škola, Srednja škola  „Vitez“, je u prosincu 2019. godine ušla u program Eko - škole.

Program EKO-ŠKOLE
je najveći međunarodni licencirani program za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine.Ovaj program pomaže da se obrazovanje za zaštitu životne sredine dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do fakulteta) u saradnji sa općinama,  gradovima, komunalnim poduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješteni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama.   
Program EKO-ŠKOLE je najveći međunarodni licencirani program za edukaciju u oblasti zaštite životne sredine.Ovaj program pomaže da se obrazovanje za zaštitu životne sredine dodatno unaprijedi u pojedinim obrazovnim ustanovama (od vrtića, preko škola do fakulteta) u saradnji sa općinama,  gradovima, komunalnim poduzećima, civilnim sektorom, medijima i mladima, a sa ciljem odgajanja nove generacije mladih koji će biti ekološki osviješteni, osnaženi i aktivni u svojim zajednicama. 

Naša zemlja ušla je u ovaj program krajem 2018. godine i trenutno u njemu sudjeluje 30 osnovnih škola koje su započele s uvođenjem međunarodne metodologije „7 koraka Eko-škole“, koje će ih dovesti i do dobivanja statusa Međunarodne eko-škole sa Zelenom zastavom. To će omogućiti i privlačenje drugih partnera iz poslovnog sektora i otvoriti vrata i za međunarodnu saradnju. Sada se po prvi put ovaj program otvorio  i za 25 srednjih škola iz različitih dijelova BiH, a u koji se uključila i naša škola.

Međunarodni program Eko-škole razvila je Fondacija obrazovanje za okoliš (FEE) 1994. godine, a danas se provodi u 67 država svijeta i 60 000 škola. Od kraja 2018. godine BiH je dio ovog programa, a ovlašteni predstavnik Eko-škole za Bosnu i Hercegovinu je Inkubator društvenih inovacija MUNJA, koji već 18 godina radi na osnaživanju mladih u partnerstvu s preko 200 škola u svim dijelovima zemlje. Razvitak programa pomaže kompanija EKOPAK - prvi ovlašteni operater sistema za upravljanje ambalažnim otpadom, a specijalni partner za realizaciju programa u srednjim školama je COCA-COLA u BiH kroz projekt Zero-Waste Schools (Škole bez otpad

IMG-071a28d5ee60c5f5aed2d9011edb33e5-V.jpg

 

EKO – ODBOR ŠKOLE

 

Prvi korak u listi aktivnosti Eko –škole je uspostava Eko-odbora.

 

Članovi Eko-odbora Srednje škole „Vitez“ su:

Adrijana Peša, ravnateljica škole

Gabrijela Vuk, profesorica bilogije i kemije

Irena Magerl, profesorica geografije

Tomislav Kulić, profesor ekonomske skupine predmeta

Ivanela Brković, pedagogica

Tanja Pejović, inspektor za komunalne poslove,zaštitu okoliša i lokalne putove općine Vitez

Martina Stipinović, mag. biologije, volonter u općini Vitez i predstavnik lokalne zajednice

Mare Matić, ing. ekologije i zaštite na radu, djelatnica JKP "Vitkom" , predstavnik roditelja

Drežena Čerkez i Slavica Petrović, tehničko osoblje

Učenici: Karlo Šafradin III1, Irena Lujić III2, Mija Vujnović II1, Boris Šarić II2, Lara Petrović I1 i Anabela Ivanković I2.


EKO-ŠKOLE U BIH – KORAK 2

OCJENA STANJA OKOLIŠA/ŽIVOTNE SREDINE

 

 

 

SADRŽAJ UPITNIKA

 

 

1.      Upravljanje otpadom

2.      Upotreba energije

 

 

3.      Voda

 

 

4.      Saobraćaj

 

5.      Okoliš izvan škole

 

 

6.      Politika zaštite okoliša i nastavni plan i program

 

 

 

 

7.      Zdrava prehrana

 

 

 

8.      Školska kupovna politika

 

 

 

 

 

OCJENA STANJA OKOLIŠA/ŽIVOTNE SREDINE

 

 

PROVJERITE:

 

 

 

 


UPRAVLJANJE

OTPADOM

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Da li škola ima jasnu politiku upravljanja otpadom?

NE

 

 

Da li takva politika daje rezultate?

NE

 

 

Da li u školi ima dovoljno posuda/kanti za otpad?

DA

 

Koliko ih ima?

 

Da li ima dovoljno posuda za otpad izvan škole?

DA

 

Koliko ih ima?

 

Da li su posude za otpad postavljene na adekvatnim mjestima?

DA

 

 

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Vodite li evidenciju o upotrebi materijala kao što su: papir, olovke, toneri (za kopirni aparat, fax itd.), koverte itd...?

DA

 

 

Da li se kancelarijski papir koristi za ponovnu upotrebu?

NE

 

 

Da li se koriste obje strane papira?

DA

 

 

Da li su dokumenti u digitalnom obliku (cd, dvd,

usb i sl.) ili na papiru?

Na papiru

 

 

Postoje li u školi reciklažna mjesta  ili škola to organizuje na drugom mjestu?

NE

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

UPOTREBA

ENERGIJE

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Da li su slavine i bojleri za toplu vodu dobro izolovani?

NE

 

 

Da li su slavine dobro zategnute kako iz njih ne bi kapljala voda?

NE

 

 

Da li je voda dovoljno topla za pranje ruku?

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

UPOTREBA ENERGIJE – IZOLACIJA

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

Imaju li zgrade tavansku izolaciju debljine 150 mm?

NE

 

 

Imaju li dvoslojni zidovi izolaciju?

DA

 

 

Jesu li prozori zaštićeni od propuhivanja?

DA

 

 

Jesu li prozorska stakla dvostruka?

DA

 

 

Jesu li na prozorima pričvrćene roletne?

NE

 

 

Prijanjaju li dobro?

NE

 

 

Navlače li se kada se smrači?

NE

 

 

Jesu li vanjska vrata zaštićena od propuhivanja?        NE      

 

 

 

Zatvaraju li se automatski?

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


UPOTREBA ENERGIJE

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Jesu li prozori i vrata uvijek zatvoreni kada je upaljeno grijanje?

NE

 

 

Jesu li iza radijatora postavljene reflektirajuće ploče?

NE

 

 

Postoje li police kojima bi se toplota usmjeravala u sobe?

NE

 

 

Da li svaka učionica/prostorija ima termostat na radijatoru kako bi se regulisala toplota u prostoriji?

NE

 

 

Da li se za rasvjetu koriste štedljive sijalice?

DA

 

 

Da li su lusteri čisti?

DA

 

 

Jesu li površine obojene svijetlim bojama kako bi se u najvećoj mjeri pojačalo osvjetljenje?

DA

 

 

Da li tamo gdje je izvodljivo postoje reflektori?

NE

 

 

Jesu li u praznim prostorijama uvijek ugašena svjetla?

DA

 

 

Gase li se svjetla čim ima dovoljno dnevne svjetlosti?

DA

 

 

Da li se prozori redovno čiste kako bi propuštali prirodnu svjetlost?

DA

 

 

Je li električna oprema izvan upotrebe isljučena?

DA

 

 

Jesu li svi upoznati kako štednja energije koristi našoj planeti?

NE

 

 

Je li neko u vašoj školi redovno provjerava koliko se energije potroši ili uštedi?

NE

 

Ako je vaš odgovor DA, ko je za to zadužen?                                 

Koliko često se bilježe mjerenja?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VODA

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Postoji li u vašoj školi mjerač potrošnje vode?

NE

 

 

Je li neko zadužen za redovno praćenje potrošnje vode ili uštede vode?

NE

 

Ako je vaš odgovor DA, ko je zadužen za to?

Koliko često se bilježe mjerenja?

 

Je li mjerač potrošnje vode dostupan i vidljiv učenicima?

NE

 

 

Sudjeluju li učenici u očitavanju potrošnje vode i prikazivanju rezultata?

NE

 

 

 

 

 

 

 


VODA

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Koliko često vaša škola provodi akcije štednje vode?

 

NIKADA

 

Jesu li ugrađene slavine na pritisak?

NE

 

 

 

Popravljaju li se slavine brzo ako kaplju?

NE

Ako je vaš odgovor NE, koliko je vremenski  potrebno da se one poprave?

2-3 dana  

4-7 dana

< 7 dan a xxxx

 

Uče li djeca o problemima vode u drugim državama?

DA

 

Da li svi znaju kako možemo pomoći našoj planeti ako štedimo vodu?

 

DA

 

 

.

 

 

 

 

SAOBRAĆAJ/

PROMET

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Da li većina zaposlenog osoblja putuje pješke?

NE

 

 

Ili biciklima?

NE

 

 

Ili javnim prijevozom?

NE

 

 

Ili zajedno automobilom?

NE

 

 

Da li većina učenika putuje pješke?

NE

 

 

Da li većina automobila koje koristi osoblje koristi dizel kao gorivo?

NE

 

 

Da li automobili imaju ugrađene katalizatore?

NE

 

 

Da li se vozila održavaju redovno?

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OKOLINA IZVAN ŠKOLE

 

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

 

Nudi li školsko dvorište bogate mogućnosti za igru?

DA

 

 

 

 

Ima li na njemu mjesta za sjedenje?          DA

 

 

 

 

Zaklona?

DA

 

 

 

Pristupačnog drveća i grmlja?

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


OKOLIŠ IZVAN ŠKOLE

 

 

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Postoji li u blizini umjetno jezero?

NE

 

 

Močvarno područje?

NE

 

 

Livada?

DA

 

 

Šipražje?

DA

 

 

Šumsko područje?              

DA

 

 

Hranilište za ptice?

NE

 

 

Rade li razredi na poboljšanju životne sredine?

DA

 

 

Izbjegava li se uporaba hemijskih pesticida?

DA

 

 

Koristi li se treset?

NE

 

 

Uzgaja li se u školskom dvorištu ili vrtu voće i povrće za vlastitu upotrebu?

NE

 

 

Imate li učionicu na otvorenom?

NE

 

 

 

 

 

 


POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA I NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Ima li škola svoju politiku zaštite okoliša/životne sredine?

NE

 

 

Ima li škola svoga koordinatora za zaštitu okoliša?

NE

 

 

Je li škola objavila svoju politiku u obliku priručnika?

 

NE

 

 

Primjenjuje li se ta politika pri planiranju rasporeda i satova?

NE

 

 

Dopunjuje li se redovno novim saznanjima?

NE

 

 

Uključuje li taj proces čitavu školu?

NE

 

 

Učestvuju li svi učenici u prikupljanju podataka na terenu?

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 


POLITIKA ZAŠTITE OKOLINE I NASTAVNI PLAN I PROGRAM

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Da li je unutrašnjost škole čista?

DA

 

 

Da li je škola uredna?

DA

 

 

Da li ima biljaka u učionicama i hodnicima?

DA

PONEGDJE

 

Da li je dovoljno uočljiva oglasna tabla predviđena za informacije o okolišu?

NE

 

 

Da li su sami učenici uključeni u poboljšanja?

NE

 

 

Da li se škola povezala sa nekim udruženjem koje se bavi zaštitom okoliša?

NE

 

 

Da li se u školi sprovode akcije zaštite okoliša?

NE

 

 

 

 

 

 

ZDRAVA PREHRANA

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Postoji li u vašoj školi strategija zdrave prehrane?

NE

 

 

Imaju li najmanje dva komada voća ili povrća učenici u užini koju donose od kuće?

NE

 

 

Nudi li školska kuhinja uvijek voće uz užinu?

 

 

 

Izbjegava li školska kuhinja pekarske proizvode ili

fast food proizvode u svojoj sedmičnoj užini?

NE

NEMA ŠKOLSKE KUHINJE

 

Imaju li učenici mogućnost da predlože što žele pronaći na meniju?

-

 

 

Je li dostupna besplatna voda za piće?

DA

 

 

Je li učenicima dozvoljeno da imaju vodu za vrijeme nastave?

DA

 

 

Povezujte li ciljeve zdravstvenog odgoja sa ciljevima Eko-škole?

-

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 


ŠKOLSKA KUPOVNA POLITIKA

 

DA/NE

RADNE BILJEŠKE

 

Da li se koristi upotrebljeni papir za spise i sveske?

NE

 

 

Za potrebe pisanja?

NE

 

 

Za papir za bilješke?

NE

 

 

Papir za likovno?

NE

 

 

Toaletni papir?

NE

 

 

Za papirnate salvete?

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 Maturalna ekskurzija 06.09.2019.

Večeras oko 22 sata maturanti naše škole krenuli su na dugo iščekivano maturalno putovanje (ekskurziju). Autobus s našim učenicima, točnije njih 82, u pratnji profesorica Ljubice Radoš, Marijane Badrov, Arijane Rosić i profesora Zorana Račića krenuli su prema Španjolskoj (Lloret de Mar). No, prije toga će se zadržati u gradovima poput Milana, Padove, Verone, Venecije, Lago di Garde, Nice, Canesa i sl. U Italiji je također planirano i noćenje kako u putu prema odredištu, tako i u povratku. Učenike su ispratili njihovi roditelji, profesori, rodbina i prijatelji. Ravnateljica naše škole Adrijana Peša im je svima poželjela sretan put i svako dobro. 

MilanoPadova


Verona
03.09.2018.

Ovaj tjedan završava se realizacija projekta utopljavanja zgrade Srednje škole Vitez u Vitezu. Na zgradi Srednje škole izvršena je termoizolacija vanjskih zidova-postavljanje toplotne fasade, zamjena dotrajale i energetski neefikasne vanjske stolarije.

Realizirani radovi na objektu Srednje škole Vitez imaju višestruki značaj: poboljšanje uvjeta za boravak djece, rješenje problema efikasnijeg zagrijavanja, smanjenje potrošnje energije i racionalizacija troškova.
Projektom je obuhvaćena i zamjena dotrajale vanjske stolarije, što će posebno utjecati na lakše zagrijavanje zgrade. 

  Krapina - 4.11.2017. 

Dan otvorenih vrata Studija biologije 28.02.2017.

 

Studij biologije Sveučilišta u Mostaru organizirao je radionice za sve učenike srednjih škola. Odabran je datum otkrića molekule DNA (28.2.) zbog čega su i radionice osmišljene u duhu molekularne biologije i biologije stanice. Na radionicama su sudjelovali profesori te preko 250 učenika iz sedamnaest škola s područja Bosne i Hercegovine. Među ostalim školama, na ovim radionicama su sudjelovali i učenici naše škole (odjeli IV.1, IV.2, IV.4) u pratnji profesorica biologije Gabrijele Vuk i Vedrane Stevanović.
Radionice su pripremili i vodili studenti FPMOZ-a pod vodstvom prof.dr.sc.Mladena Krajačića i doc.dr.sc.Lejle Bevanda. Središnji dio događaja bilo je predavanje o virusima koje je održao prof.dr.sc Mladen Krajačić s Prirodno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zgrebu. Od 17 do 18:30 radionice su bile otvorene za javnost te su u ovom periodu svi zainteresirani mogli posjetiti kampus FPMOZ-a u Radoču i naučiti ponešto o "molekuli koja život znači".


   

 Interliber  8. - 13.11.2016.

Učenici i profesori naše škole u u subotu (12.11.2016.g.) posjetili 39. sajam knjige "Interliber" u Zagrebu. Jednodnevni izlet organizirala je profesorica engleskog jezika Adrijana Peša, a sajam su imali priliku posjetiti zainteresirani učenici od prvog do četvrtog razreda. Osim uživanja u sajmu i cjelokupnoj bogatoj ponudi knjiga i učila, naši učenici i profesori su iskoristili slobodne trenutke kako bi uživali u obilasku grada, a ugođaj nije pokvarilo ni kišovito vrijeme.


Učenice i učenici odjela II.1, II.2, III.1, III.2 i III.3 posjetili su Zagreb 27.2.2016.godine. Naime, profesorica likovne umjetnosti Brana Puljić i profesorica hrvatskog jezika Sanja Babić Đulvat, organizirale su putovanje u Zagreb gdje su učenici posjetili Modernu galeriju, Muzej iluzija, Katedralu, Crkvu sv.Marka te imali priliku uživati u umjetničkim djelima poznatih hrvatskih umjetnika. Također su obilazili Gornji grad, Vidikovac i Zrinjevac, a svoje slobodno vrijeme učenici su iskoristili za uživanje u gradu i druženje. Na taj su način gradivo iz likovne umjetnosti doživjeli u praksi.