O P Ć A   G I M N A Z I J A

 

NASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ
Hrvatski jezik 4 4 4 4
I. strani jezik 3 3 3 3
II. strani jezik 2 2 2 2
Latinski jezik 2 2 - -
Glazbena umjetnost 1 1 1 1
Likovna umjetnost 1 1 1 1
Psihologija - 1 1 -
Logika - - 1 -
Filozofija - - - 2
Sociologija - - 2 -
Povijest 2 2 2 3
Zemljopis 2 2 2 2
Matematika 4 4 3 3
Fizika 2 2 2 2
Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2 - - -
Politika i gospodarstvo - - - 1
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk/ Etika 1 1 1 1
Izborna nastava - 2 2 2
Ukupno 32 33 33 33


E K O N O M I J A   I    T R G O V I N A    "A"                  E K O N O M I S T

NASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani  jezik s dopisivanjem 3 3 3 3
Gospodarstvo - 2 2 2
Knjigovodstvo s bilanciranjem 3 4 4 4
Poduzetništo 2 2 2 2
Energetika - 1 - -
Novčarstvo - 2 - -
Politika, gospodarastvo, demokracija i ljudska prava - 2 - -
Dioničarsko gospodarstvo - - 3 -
Povijest 2 2 - -
Kemija 2 - - -
Biologija 2 - - -
Geografija 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Tehnologija s ekologijom - - 2 -
Informatika 2 2 2 -
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Vjeronauk /etika 1 1 1 1
Gospodarsko pravo - - - 3
Poslovne komunikacije 2 - - -
Statistika - - - 2
Marketing - - - 2
Izborni predmet 2 2 2 2
Ukupno 31 31 31 31


S T R O J A R S T V O  "A"                
T E H N I Č A R   Z A   V O Z I L A   I   V O Z N A  S R E D S T V A

NASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ 4. RAZ
Hrvatski jezik 3 3 3 3
Strani jezik 2 2 2 2
Povijest 2 2 - -
Vjeronauk/etika 1 1 1 1
Geografija 2 1 - -
Politika i gospodarstvo - - - 2
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2
Matematika 3 3 3 3
Fizika 2 2 - -
Kemija 2 - - -
Biologija 1 - - -
Računalstvo 2 2 - -
Tehničko crtanje i nacrtna geometrija 2 2 - -
Tehnička mehanika 2 2 2 -
Tehnički materijali 2 1 - -
Elementi strojeva - 3 - -
Termodinamika - 2 - -
Hidraulika i pneumatika - - 3 -
Elektrotehnika - - 3 -
Regulacija i upravljanje - - - 2
Kočnice na vozilima - - - 3
Vozila i vozna sredstva - - - 4
Prijenosnici snage - - 4 -
Motori  SUI - - 3 -
Održavanje vozila - - - 3
Obrada materijala 2 - - -
Radioničke vježbe i praktikum 2 4 6 6
Izborna nastava - - - 1
Ukupno 32 32 32 32
STRUČNA PRAKSA   (sati godišnje) - 80 80 40S T R O J A R S T V O     "C"              I N S T A L A T E R   G R I J A NJ A   I    K L I M A T I Z A C I J E

NASTAVNI PREDMET 1. RAZ 2. RAZ 3. RAZ
Hrvatski jezik 3 3 3
Strani jezik 2 2 2
Matematika 2 2 2
Povijest 2 - -
Vjeronauk/etika 1 1 1
Politika i gospodarstvo - 2 -
Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2
Računalstvo - - 2
Tehničko crtanje 2 - -
Tehnička mehanika 2 - -
Tehnički materijali 2 - -
Tehnologija obrade i montaže 2 - -
Praktična nastava obrade i montaže 14 - -
Elementi strojeva - 2 -
Elementi protoka - - 2
Tehnologija grijanja i klimatizacije - 2 3
Praktična nastava grijanja i klimatizacije - 18 18
Ukupno 34 34 35
STRUČNA PRAKSA   (godišnji zbroj sati) 182 182 35