O nama

  U Vitezu je početkom 1954./55. školske godine počela raditi prva srednja škola, odnosno Škola učenika u privredi kako se tada zvala. Te su godine u prvi razred upisana 32 učenika. Nastava se izvodila u učionicama tadašnje osnovne škole na Željezničkoj Stanici, i to u večernjim satima. 
 

Godine 1963. škola je preseljena u zgradu prve Osnovne škole u Vitezu. Od te godine počinje brži razvoj Škole učenika u privredi jer su bili osigurani bolji prostorni uvjeti, a popravilo se i stanje u pogledu stručnog kadra.

Početkom školske 1964./65. godine u Vitezu je počela raditi i Gimnazija kao istureni odjel Gimnazije iz Travnika. Učenici Gimnazije pohađali su nastavu u prostorijama Osnovne škole „Bratstvo jedinstvo“.

Kako je potreba za srednjoškolskim obrazovanjem mladih na području općine postajala sve izraženija, Skupština općine Vitez je 1973. godine donijela odluku o osnivanju Srednjoškolskog centra. U sastav Srednjoškolskog centra ušle su Škola učenika u privredi i Gimnazija. Početkom školske 1973./74. godine u Srednjoškolskom centru bilo je ukupno 17 odjela sa 470 učenika, od čega je škola učenika u privredi imala 14 odjela sa 393 učenika, a Gimnazija 3 odjela prvog razreda u kojima je bilo 77 učenika.

Radovi na novoj zgradi Srednjoškolskog centra završeni su 1975. godine, pa je 22. rujna iste godine nastava počela u novim uvjetima, ali je i dalje bilo poteškoća u radu zbog nedorađenosti dvorane za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture, a ni svi kabineti nisu bili opremljeni neophodnim učilima.

Rješenje o verifikaciji Srednjoškolskog centra izdato je 18. ožujka 1976. godine uz obvezu da se do 31. kolovoza 1977. godine dopune i opreme kabineti i završe radovi na dvorani za tjelesnu i zdravstvenu kulturu, što je do navedenog roka i urađeno.

U svibnju 1980. godine raspisan je natječaj za upis prve generacije učenika srednjeg usmjerenog obrazovanja. Tako su u prvi razred upisana 404 učenika, u zanimanja: tehničar finalne prerade drveta, stolar, kemijski tehničar, kemičar operator za eksplozivne materijale, ekonomski tehničar, financijski tehničar, bravar, metalostrugar i alatničar, tehničar ratarstva, tehničar stočarstva.

Općinskom odlukom od 9. ožujka 1981. godine Srednjoškolski centar dobio je naziv „Boris Kidrič“. Posljednje generacije učenika Gimnazije i Škole učenika u privredi završile su školovanje školske 1982./83. godine. Početkom školske 1986./87. godine ostvareni su uvjeti za obrazovanje učenika u matematičko-fizičko-računalnoj struci. Školske 1993./94. godine odmah po prestanku ratnih dejstava u Lašvanskoj dolini, 594 učenika pohađala su skraćenu nastavu u Srednjoj školi „Vitez“ kao pravnom sljedniku Srednjoškolskog centra „Boris Kidrič“ (upisana u sudski registar Us-1/94 od 15.5.1994. godine na Višem sudu Travnik), nakon čega su polaznici morali polagati razredne ispite.